ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด วัดไชยวัฒนาราม วัดใหญ่ชัยมงคล ฯลฯ เที่ยวชมตลาดน้ำอยุธยา by รถตู้ 1 วัน
GWH0601 : ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา (วันเดย์ ทริป) เสริมสิริมงคล เพิ่มบารมี

1 วัน

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วิหารพระมงคลบพิตร วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดไชยวัฒนาราม วัดโลกยสุธาราม วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพุทไรศวรรย์ ตลาดน้ำอโยธยา
(วันเดย์ทริป)
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศVIPรุ่นใหม่9ที่นั่งเดินทางสู่จ.พระนครศรีอยุธยา
07.00น.ล้อหมุน!!ออกเดินทางพร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดีที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและดูแลท่านตลอดการเดินทาง★★พิเศษ...บริการอาหารเช้าบนรถพร้อมน้ำดื่ม★★
08.30น.นำท่านเดินทางถึงวัดใหญ่ชัยมงคลวัดดังอยุธยาที่เก่าแก่
09.10น. นำท่านเดินทางสู่วัดพนัญเชิงวรวิหารวัดเก่าแก่และสำคัญภายในประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อซำปอกงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดอยุธยาและยังเป็นที่สักการะนับถือทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนผู้คนนิยมมาขอพรด้านความรักคู่ครองและขอลูก
09.50น. นำท่านเดินทางสู่วัดมหาธาตุ
10.30น. นำท่านเดินทางสู่วัดธรรมิการาชสร้างในสมัยอโยธยาก่อนจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยพระยาธรรมิกราชพระราชบุตรพระเจ้าสายน้ำผึ้งโปรดเกล้าฯให้สร้างวัดนี้ขึ้นเดิมชื่อ'วัดมุขราช'แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดธรรมิกราชหากคนที่มีคดีความได้มาไหว้ขอพรคดีความนั้นจะจบลงด้วยดีวัดนี้จึงเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวอยุธยาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวสายบุญ
11.10น.นำท่านเดินทางสู่วิหารพระมงคลบพิตรเป็นวัดเก่าแก่ในเขตกำแพงเมืองที่สวยงามและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีภายในวิหารมีพระมงคลบพิตรพระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่ที่สวยงามหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์องค์เดียวในประเทศไทยแม้จะได้รับความเสียหายในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2แต่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมด
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงณร้านอาหาร(มื้อที่2)
★★พิเศษ...เสิร์ฟกุ้งแม่น้ำท่านละ1ตัว★★
13.00น.นำท่านเดินทางสู่วัดโลกยสุธารามจุดเด่นของวัดก็คือพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยาประดิษฐานอยู่กลางแจ้งจึงมักมีนักท่องเที่ยวมาสักการะพระพุทธไสยาสน์อยู่เสมอโดยมีความเชื่อกันว่าหากใครได้นมัสการพระพุทธไสยาสน์ที่ใบหน้าเปี่ยมด้วยความเมตตาจะช่วยเรื่องเมตตามหานิยมอีกด้วย
13.40น.นำท่านเดินทางสู่วัดกษัตราธิราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อกันว่าหากใครได้มาสักการะขอพรจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งพร้อมทั้งกราบไหว้รูปหล่อของหลวงปู่เทียมอดีตเจ้าอาวาสและพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในด้านอยู่ยงคงกระพันและเมตตามหานิยม
14.30น.นำท่านเดินทางสู่วัดไชยวัฒนารามเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจุดน่าสนใจและสวยงามของวัดก็คือระเบียงคดเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างเมรุแต่ละเมรุเอาไว้โดยรอบฐานประทักษิณซึ่งแต่เดิมจะมีหลังคารอบๆที่บริเวณระเบียงคดนี้จะมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่รวมทั้งหมด120องค์ปัจจุบันเหลือที่ยังมีพระเศียรอยู่2องค์
15.30น.นำท่านเดินทางสู่วัดพุทไธศวรรย์เป็นตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองมีพระปรางค์ประธานองค์ใหญ่เป็นศิลปะแบบอยุธยาตอนต้นผสมศิลปะขอมมีระเบียงล้อมรอบภายในประดิษฐานพระปูนปั้นนับร้อยองค์ด้านข้างพระปรางค์มีมณฑปอย่างละหลังเป็นที่ประดิษฐานพระประธานปูนปั้นปางมารวิชัยและความเชื่อใครอยากได้ลูกหรือขอพรให้หายจากอาการเจ็บป่วยต่างๆไปไหว้ขอพรจากหลวงพ่อดำพระพุทธรูปปูนปั้นสีดำปางมารวิชัยและองค์จตุคามรามเทพให้ได้สักการะรวมถึงพระนอนที่ช่วยเรื่องเมตตามหานิยมและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
16.20น.นำท่านเที่ยวชมตลาดน้ำอโยธยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

ทัวร์ในประเทศ อยุธยา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน