ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะพระธาตุอินแขวน by Myanmar Airways 3 วัน 2 คืน
EASY MYANMAR อิ่มบุญ BY 8M

3 วัน 2 คืน

สักการะพระธาตุอินแขวน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ซื้อของฝาก ตลาดสก็อต #พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
Day : 1 เดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า -
จากนั้นนำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง แล้วนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน องค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ

Day : 2 เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตร และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพบริเวณรอบพระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไรโดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี - ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก จากนั้นชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ แล้วนำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ ภายในเจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ นำท่านสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา เสร็จแล้วนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ และ กราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

Day : 3 นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊กอองซาน เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวเมียนมาร์
ในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด และนำชม ปางช้างเผือก ซึ่งในประเทศไทยไม่มีให้เห็นแล้วในปัจจุบัน - ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน