ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองโอซาก้า ซากุระบานสะพรั่งปราสาทฮิเมจิ หมู่บ้านคิโนะซากิออนเซ็น by Thai Lion Air 5 วัน 4 คืน
PJP23 : Pro Sakura Tottori Osaka Himeiji Kyoto BY SL

5 วัน 4 คืน

บินตรงสู่โอซาก้าโดยสายการบินTHAILIONAIR บริการน้ำหนักกระเป๋า20KGและบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ ชมซากุระบานสะพรั่งรอบปราสาทฮิเมจิ สัมผัสบรรยากาศทะเลทรายณเนินทรายทตโทริ ชมซากุระณทางเดินนักปราชญ์+วัดน้ำใสเกียวโต ชมซากุระณสวนอนุสรณ์บัมปาคุ+สวนซากุระปราสาทโอซาก้า หมู่บ้านคิโนะซากิออนเซ็นออนเซ็นเก่าแก่อายุกว่า1,300ปี อิสระฟรีเดย์เต็มวันหรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล
บินตรงสู่ โอซาก้า โดยสายการบิน THAI LION AIR
บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
ชมซากุระบานสะพรั่ง รอบปราสาทฮิเมจิ
สัมผัสบรรยากาศทะเลทราย ณ เนินทรายทตโทริ
ชมซากุระ ณ ทางเดินนักปราชญ์ + วัดน้ำใส เกียวโต
ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ + สวนซากุระปราสาทโอซาก้า
หมู่บ้านคิโนะซากิออนเซ็น ออนเซ็นเก่าแก่อายุกว่า 1,300 ปี
อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองโอซาก้า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน