ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองนารา ล่องเรือโบราณ สวนกวาง วัดพระใหญ่ โทไดจิ by Thai Lion Air 5 วัน 4 คืน
PJP22-SL : Pro Sakura Osaka Nagoya Gujo Kyoto Nara BY SL

5 วัน 4 คืน

บินตรงสู่โอซาก้าโดยสายการบินTHAILIONAIR บริการน้ำหนักกระเป๋า20KGและบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ ล่องเรือโบราณชมดอกซากุระณแม่น้ำซุยมง แม่น้ำชินซาไกจุดชมซากุระที่ติดอันดับ1ใน100ของญี่ปุ่น ชมซากุระณทางรถไฟสายเก่าเคอาเกะอินไคลน์KeageIncline ชมซากุระสวนกวาง+วัดพระใหญ่โทไดจิเมืองนารา ชมสระปลาคาร์ปสระน้ำนิรนามนะโมนากิ ชมซากุระณสวนอนุสรณ์บัมปาคุExpo'70CommemorativePark ชมซากุระณปราสาทโอซาก้า+ปราสาทฮิโกเน่
บินตรงสู่ โอซาก้า โดยสายการบิน THAI LION AIR
บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
ล่องเรือโบราณ ชมดอกซากุระ ณ แม่น้ำซุยมง
แม่น้ำชินซาไก จุดชมซากุระที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น
ชมซากุระ ณ ทางรถไฟสายเก่า เคอาเกะ อินไคลน์ Keage Incline
ชมซากุระ สวนกวาง + วัดพระใหญ่ โทไดจิ เมืองนารา
ชมสระปลาคาร์ป สระน้ำนิรนาม นะโมนากิ
ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ Expo'70 Commemorative Park
ชมซากุระ ณ ปราสาทโอซาก้า + ปราสาทฮิโกเน่

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองนารา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน