ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

HNT-KIX-02 : โอซาก้า เกียวโต นารา จุกๆๆ BY TG

6 วัน 4 คืน

รวมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมป่าไผ่อาราชิยาม่า-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ปราสาทนิโจ-ย่านกิออน ตลาดนิชิกิ-วัดทองคินคะคุจิ-โอซาก้า-ชินไซบาชิ-โดทงโบริ-นารา วัดโทไดจิ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง ที่พักติดใกล้รถไฟฟ้าเดินทางสะดวกจะช้อปปิ้งจะเที่ยวโกเบเข้าUSJก็สบายยยยจ้า
รวมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ป่าไผ่อาราชิยาม่า-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ปราสาทนิโจ-ย่านกิออน
ตลาดนิชิกิ-วัดทองคินคะคุจิ-โอซาก้า-ชินไซบาชิ-โดทงโบริ-นารา
วัดโทไดจิ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง
ที่พักติดใกล้รถไฟฟ้า เดินทางสะดวก จะช้อปปิ้ง จะเที่ยวโกเบ เข้า USJ ก็สบายยยยจ้า

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน