ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองนาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง ปราสาทมัตสึโมโต้ by Thai Lion Air 4 วัน 3 คืน
PJP57-SL : Pro Snow Wall Nagoya Takayama BY SL

4 วัน 3 คืน

บินตรงสู่นาโกย่าโดยสายการบินTHAILIONAIR บริการน้ำหนักกระเป๋า20KGและบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ ชมความงามกับเส้นทางสายธรรมชาติเจแปนแอลป์หลังคาแห่งญี่ปุ่น ชมความงามของกำแพงหิมะเปิดให้ชมเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้น!!! ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ชมเมืองเก่าทาคายาม่าหรืออีกชื่อ'ลิตเติ้ลเกียวโต' ชมวิถีชีวิตของผู้คนและบ้านเรือน ชมปราสาทอีกาดำมัตสึโมโต้+เดินเล่นถนนช้อปปิ้งมัตสึโมโต้ WIFIFREEONBUSน้ำดื่มบริการวันละ1ขวด
บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR
บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
ชมความงามกับเส้นทางสายธรรมชาติ เจแปนแอลป์ หลังคาแห่งญี่ปุ่น
ชมความงามของกำแพงหิมะ เปิดให้ชมเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น !!!
ชม หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์
ชม เมืองเก่าทาคายาม่า หรืออีกชื่อ 'ลิตเติ้ล เกียวโต'
ชมวิถีชีวิตของผู้คนและบ้านเรือน
ชมปราสาทอีกาดำ มัตสึโมโต้ + เดินเล่นถนนช้อปปิ้งมัตสึโมโต้
WIFI FREE ON BUS  น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองนาโกย่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน