ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองซัปโปโร เมืองโอตารุ ถนนกานุกิโกจิ สัมผัสบรรยากาศความโรแมนติกที่เมืองโอตาร by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
Easy Snow Freezing In Hokkaido BY XW

5 วัน 3 คืน

อิสระซ้อปปิ้ง 1 วัน ถนนทานุกิโกจิ ถ่ายภาพที่ระลึกตึกรัฐบาลคำฮอกไกโด สนุกกับกิจกรรมหิมะสุดฟินที่ Kroro ski Resort พักดิโรโระ รีสอร์ท 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน
Day : 1 พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์ ของสายการบิน Nok Scoot (XW)

Day : 2 นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เลท แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกและแบรนด์ดังของญี่ปุ่นไว้มากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าอย่างจุใจกับ

Day : 3 อิสระให้ท่านได้เก็บความประทับใจกับ คิโรโระ สกีรีสอร์ท ซึ่งเป็นสกีรีสอร์ทที่ดีที่สุด - เมืองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม - ชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของ โอตารุ - ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่จะทำให้ท่าน ผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะได้ชมกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ - ช้อปปิ้งสินค้าที่ร้าน Duty Free ให้ท่านได้ซื้อสินค้าของฝากราคาถูก

Day : 4 Freeday อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

Day : 5 นำท่านผ่านชม สวนโอโดริ เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร สวนนี้มีความสำคัญและรู้จักกันดีเพราะเป็นที่จัดงานเทศกาลต่าง ๆ ของเมือง - ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าของลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี - นำท่านถ่ายภาพกับ ตึกรัฐบาลเก่า ซึ่งได้รับฉายาว่า “วิหารอิฐแดง” อายุร้อยกว่าปี - เดินทางกลับ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองซัปโปโร อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน