ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทอง วัดโกทัตจี by Nok Air 1 วัน
RGN001 : ย่างกุ้ง 1 Day Tour BY DD

1 วัน

สักการะ1ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า:เจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระ7วัด:เจดีย์โบตาทองเทพทันใจเทพกระซิบ:มหาเจดีย์ชเวดากอง:วัดงาทัตจี:พระนอนตาหวาน: วัดไจ้กะล้อ:วัดโกทัตจี:มหาวิชยเจดีย์ อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ!!เป็ดปักกิ่งย่างชั้นดี//กุ้งแม่น้ำย่าง
สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า : เจดีย์ชเวดากอง
ไหว้พระ 7 วัด : เจดีย์โบตาทอง เทพทันใจ เทพกระซิบ : มหาเจดีย์ชเวดากอง : วัดงาทัตจี : พระนอนตาหวาน :
วัดไจ้กะล้อ : วัดโกทัตจี : มหาวิชยเจดีย์ 
อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่งย่างชั้นดี // กุ้งแม่น้ำย่าง 

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน