ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Europe Super Classic (A) BY TG

10 วัน 7 คืน

มหานครปารีสเมืองที่ไม่เคยหลับไหล เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ชมเมืองปารีส ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี เที่ยวเมืองสตราสบรูกนั่งรถไฟTGV ขึ้นเขาHarderKulmชมวิวที่งดงามที่สุด เข้าชมพระราชวังนอยชวานสไตน์ เที่ยวเมืองหลักลูเซริ์น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์ชมเมืองอินนส์บรูคแห่งแคว้นทิโรลของประเทศออสเตรีย- เวโรน่า-เวนิส-ปิซ่า-เซียน่า-โรม ช้อปปิ้งบนเกาะเวนิส
มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล
เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ ชมเมืองปารีส
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี
เที่ยวเมืองสตราสบรูก นั่งรถไฟ TGV
ขึ้นเขา Harder Kulm ชมวิวที่งดงามที่สุด
เข้าชมพระราชวังนอยชวานสไตน์
เที่ยวเมืองหลัก ลูเซริ์น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์ชมเมืองอินนส์บรูคแห่งแคว้นทิโรลของประเทศออสเตรีย-
เวโรน่า-เวนิส-ปิซ่า-เซียน่า-โรม
ช้อปปิ้งบนเกาะเวนิส

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน