ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ชิโทเซ่ อะซาฮิกาวะ หมู่บ้านราเมน สวนสัตว์อะซาฮิยามะ by T’way 5 วัน 3 คืน
AOB037 : Hokkiado Winter Sapporo Asahikawa BY TG

5 วัน 3 คืน

ชิโทเซ่–อะซาฮิกาวะ–หมู่บ้านราเมนสวนสัตว์อะซาฮิยามะ–ช้อปปิ้งถนนเฮวะ–อิออนมอลล์-สนุกสนานหิมะลานสกีชิกิไซ(สระน้ำอะโออิเคะ)–โอตารุคลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–ซัปโปโร-อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน #Freeday
ชิโทเซ่ – อะซาฮิกาวะ – หมู่บ้านราเมน สวนสัตว์อะซาฮิยามะ – ช้อปปิ้งถนนเฮวะ – อิออน มอลล์ - สนุกสนานหิมะลานสกีชิกิไซ (สระน้ำอะโออิเคะ) – โอตารุคลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร - อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
#Freeday

ทัวร์ญี่ปุ่น ชิโทเซ่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน