ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

PJP26-SL : Pro Winter Osaka Takayama Kyoto Nara BY SL

5 วัน 4 คืน

บินตรงสู่โอซาก้าโดยสายการบินTHAILIONAIR บริการน้ำหนักกระเป๋า20KGและบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะสัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น อิสระฟรีเดย์เต็มวันหรือซื้อทัวร์เสริมUNIVERSAL เพลิดเพลินณลานสกีทาคายาม่า ชมเมืองเกียวโตเมืองเล็กๆที่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ พักกิฟุ1คืนพักนาโกย่า1คืนพักโอซาก้า2คืน WIFIFREEONBUSน้ำดื่มบริการวันละ1ขวด
บินตรงสู่ โอซาก้า โดยสายการบิน THAI LION AIR
บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น
อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือ ซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL
เพลิดเพลิน ณ ลานสกีทาคายาม่า
ชมเมืองเกียวโต เมืองเล็กๆที่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
พักกิฟุ 1 คืน พักนาโกย่า 1 คืน พักโอซาก้า 2 คืน
WIFI FREE ON BUS  น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน