ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

TGKIJSDJ01 : Niigata Fukushima Sendai Premium Snow Lovely BY TG

5 วัน 3 คืน

บินตรงลงนีงาตะโดยสายการบินไทยพรีเมี่ยมเซอร์วิส ขอพรความรักณศาลเจ้ายาฮิโกะแห่งเมืองนีงาตะ ชิมอาหารทะเลสดๆณตลาดปลาเทระโดมาริ ไฮไลท์!!ชมนาขั้นบันไดโฮะชิโทเกะโนะทานาดะในทัศยภาพแบบฤดูหนาว ชมความงามของปราสาททสึรุกะหรือปราสาทไอสึวาคามัตสึ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะสัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้าหน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมปิศาจหิมะหรือIceMonsterณเทือกเขาซาโอ ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า1ใน3วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจคลิสโร้ดเมืองเซนไดและแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองนีงาตะ Free!!Wi-fiบนบัสตลอดรายการน้ำดื่มบนบัสวันละ1ขวด
บินตรงลงนีงาตะ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส
ขอพรความรัก ณ ศาลเจ้ายาฮิโกะ แห่งเมืองนีงาตะ
ชิมอาหารทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาเทระโดมาริ
ไฮไลท์!! ชมนาขั้นบันได โฮะชิโทเกะโนะทานาดะ ในทัศยภาพแบบฤดูหนาว
ชมความงามของ ปราสาททสึรุกะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอ
ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
ช้อปปิ้งจุใจคลิสโร้ดเมืองเซนได และแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองนีงาตะ
Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ น้ำดื่มบนบัสวันละ 1 ขวด

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน