ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
XJ788 Hello Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ BY XJ

5 วัน 3 คืน

สุดคุ้ม!!!พาเที่ยวทุกวันบุฟเฟ่ต์BBQYAKINIKUบุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น!พักออนเซ็น พักฟูจิออนเซ็น1คืนนากาโนะ1คืนนาโกย่า1คืน เดินทางโดยสายการบินAIRASIAX(XJ)บินตรงสู่นาโกย่า(สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร์)
สุดคุ้ม!!!พาเที่ยวทุกวันบุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKUบุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น! พักออนเซ็น
 พักฟูจิออนเซ็น 1คืน นากาโนะ 1คืน นาโกย่า 1คืน 
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) บินตรงสู่นาโกย่า (สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร์)

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน