ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Japan World Heritage & Tulip Fest 6D 4N BY TG

6 วัน 4 คืน

นาโกย่า-เก็บสตรอเบอร์รี่-กิฟุหมู่บ้านชิราคาว่าโก-ทาคายาม่า-หมู่บ้านฮิดะฟุรุคาว่า-ตลาดเช้า-เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ-มัทสึโมโต้-ปราสาทมัทสึโมโต้-ไร่วาซาบิ-ทะเลสาบคาวากูจิโกะ-ภูเขาไฟฟูจิ-ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเก็นโตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ-อิสระท่องเที่ยวด้วยตนเองหรือซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์-ชิบะ-เทศกาลดอกทิวลิป-นาริตะ-อิออนมอลล์–สนามบินนาริตะ
นาโกย่า- เก็บสตรอเบอร์รี่ -กิฟุหมู่บ้านชิราคาว่าโก - ทาคายาม่า - หมู่บ้านฮิดะ ฟุรุคาว่า - ตลาดเช้า -เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - มัทสึโมโต้ - ปราสาทมัทสึโมโต้ -ไร่วาซาบิ- ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น โตเกียว -ช้อปปิ้งชินจูกุ- อิสระท่องเที่ยวด้วยตนเอง หรือซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ - ชิบะ - เทศกาลดอกทิวลิป - นาริตะ - อิออน มอลล์ –สนามบินนาริตะ

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน