ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Charming Sakura 6D 4N BY TG

6 วัน 4 คืน

นารา-วัดโทไดจิ-มิเอะ-ชมเทศกาลประดับไฟที่สวนนาบานะโนะซาโตะ-นาโกย่า-ปราสาทอินุยามะ-กิฟุ-หมู่บ้านมาโกเมะจูคุอินะ-ชมซากุระที่สวนทาคาโตะโจชิ-คาวากุจิโกะ-ภูเขาไฟฟูจิ-ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเก็น-โตเกียว-ช้อปปิ้งที่ย่านชินจูกุ-)อิสระท่องเที่ยวด้วยตนเองหรือซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-อิออนมอลล์-สนามบินนาริตะ
นารา - วัดโทไดจิ - มิเอะ - ชมเทศกาลประดับไฟที่สวนนาบานะโนะซาโตะ - นาโกย่า - ปราสาทอินุยามะ - กิฟุ - หมู่บ้านมาโกเมะ จูคุอินะ -ชมซากุระที่สวนทาคาโตะโจชิ -คาวากุจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น -โตเกียว- ช้อปปิ้งที่ย่านชินจูกุ - ) อิสระท่องเที่ยวด้วยตนเอง หรือซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ - โตเกียว -วัดอาซากุสะ -อิออน มอลล์ -สนามบินนาริตะ

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน