ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Happy Kyushu Songkran 6 Days 4 Nights BY TG

6 วัน 4 คืน

ฟุคุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-นางาซากิ-สวนโกลฟเวอร์-ไชน่าทาวน์-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาอินาสะ-อิสระท่องเที่ยวภายในมืองนางาซากิ-สวนสันติภาพ-พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู-ซากะศาลเจ้ายูโทขุอินาริ-โทสุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท-คุมาโมโต้-หมู่บ้านยุฟุอิน-ทะเลสาบคินริน-เบปปุ-บ่อนรกจิโกขุดานิ-ฟุคุโอกะ-ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - นางาซากิ - สวนโกลฟเวอร์ -ไชน่า ทาวน์ -นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาอินาสะ-อิสระท่องเที่ยวภายในมืองนางาซากิ-สวนสันติภาพ - พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู - ซากะ ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ - โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท- คุมาโมโต้ - หมู่บ้านยุฟุอิน - ทะเลสาบคินริน - เบปปุ - บ่อนรกจิโกขุดานิ - ฟุคุโอกะ- ช้อปปิ้งย่านเทนจิน

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน