ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Hokkaido Hakodate BY TG

6 วัน 4 คืน

โนโบริเบทสึ-จิโกขุดานิ-ทะเลสาบโทยะ-นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอูสุ-ฟาร์มหมีสีน้ำตาล-โทยะ-ฮาโกดาเตะ-สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ-โกดังอิฐแดง-อิออนมอลล์-ขึ้นกระเช้าชมวิวบนเขาฮาโกดาเตะ-ฮาโกดาเตะ-ย่านโมโตมาจิ-โอตารุ-คลองโอตารุ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ซัปโปโร-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิและซูซูกิโน่-)อิสระท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโร
โนโบริเบทสึ -จิโกขุดานิ -ทะเลสาบโทยะ -นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอูสุ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล-โทยะ - ฮาโกดาเตะ - สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง - อิออน มอลล์ - ขึ้นกระเช้าชมวิวบนเขาฮาโกดาเตะ-ฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ - โอตารุ - คลองโอตารุ -
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิ โคจิและซูซูกิโน่-)อิสระท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโร

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน