ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ชเวดากอง เทพกระชิบ by Thai Lion Air 3 วัน 2 คืน
RGN-HL01-SL : ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน BY SL

3 วัน 2 คืน

นมัสการพระธาตุมุเตา นมัสการพระนอนชเวตาเลียว นมัสการเจดีย์ชเวดากอง นมัสการพระนอนตาหวาน ช็อปปิ้งตลาดสก๊อต ะขอพรเทพทันใจและเทพกระชิบ
นมัสการพระธาตุมุเตา
นมัสการพระนอนชเวตาเลียว
นมัสการเจดีย์ชเวดากอง
นมัสการพระนอนตาหวาน
ช็อปปิ้งตลาดสก๊อต
ะขอพรเทพทันใจ และเทพกระชิบ

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน