ทัวร์ ญี่ปุ่น


โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ วัดเทนริวจิ ปราสาทโอซาก้า อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม
สวนป่าไพ่อรายม่า-ลิตเติ้ลเกียวโตชันมาชูจิ
ตลาดแช้าทาคายาม่า-หมู่บ้านอเมริกัน-ศาลเจ้าสุมิโยชิ
#มีวันอิสระ
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 17965
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ วัดเทนริวจิ ปราสาทโอซาก้า by NokScoot Airlines 6 วัน 4 คืน
SJO4 : โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า BY XW

6 วัน 4 คืน

อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม สวนป่าไพ่อรายม่า-ลิตเติ้ลเกียวโตชันมาชูจิ ตลาดแช้าทาคายาม่า-หมู่บ้านอเมริกัน-ศาลเจ้าสุมิโยชิ #มีวันอิสระ

Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เหินฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า

Day 2 : เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า นำท่านขึ้นรถโค้ชเดินทางสู่ เกียวโต เดินทางสู่ สวนป่าไผ่ ท่านที่ชื่นชอบวิถีชีวิตเรียบง่ายและยังชอบเดินเล่นท่ามกลางบรรยากาศป่าๆต้องไม่พลาดอย่างเด็ดขาด แวะขอพรเทพเจ้ากันที่ ศาลเจ้าโนโนมิยะ ตั้งอยู่บริเวณเส้นทางป่าไผ่ เป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้น เทพเจ้า Nonomiya Daikokuten ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งการจับคู่หากมาบูชาจะมีโชคด้านความรักและคู่ครอง จากนั้นเดินทางสู่ วัดเทนริวจิ หรือ วัดมังกรสวรรค์ หนึ่งในห้าวัดที่สำคัญที่สุดของนิกายเซนแถมยังได้ถูกบันทึกให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ จากนั้นอิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินย่านฮิกาชิยาม่า

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เยี่ยมชม ตลาดเช้าทาคายาม่า เป็นตลาดที่เก่าแก่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยเอโดะหรือเมื่อประมาณ 200 ปีก่อน โดยเป็นที่สำหรับขายผักผลไม้ รวมถึงอาหารต่างๆ นำท่านเยี่ยมชม เมืองเก่าซันมาชิซูจิ มะ ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม เอกลักษณ์อีกอย่างของที่นี่คือ อาคารบ้านเรือนต่างๆจะมีเฉพาะสีดำและสีน้ำตาลเท่านั้น จากนั้นชมซากุระสะพานนาคะบาชิ สะพานสามารถเห็นได้อย่างโดดเด่นจากสีที่แดงเข้ม ทำให้เป็นจุดที่สังเกตได้ง่ายอีกทั้งสะพานแห่งนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญจุดหนึ่งของเมือง โดยเฉพาะช่วงกลางถึงปลายเดือนเมษายนที่จะมีซากุระบานสะพรั่งอยู่รายล้อมตัวสะพานจนกลายเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมของทาคายาม่า ชมศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้า) จากนั้นเดินทางสู่ ชิราคาวาโกะหมู่บ้านมรดกโลก มีหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่อย่างเด่นทระนง และทรงเสน่ห์ด้วยงานสถาปัตยกรรมอันงดงามเป็นเอกลักษณ์ ดุจดัง “หมู่บ้านในนิทาน” หรือ “หมู่บ้านในเทพนิยาย” นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองกิฟุ

Day 4 : เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านปลอดภาษี DUTY FREE จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ปราสาทโอซาก้า (เก็บภาพบรรยากาศด้านนอก) แลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของเมืองโอซาก้าที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาเยือน เดินทางสู่ ศาลเจ้าใหญ่สุมิโยชิไทฉะ เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ากนั้นนำท่านสู่ วัดชิเทนโนจิ วัดเก่าแก่อันทรงคุณค่าที่มีอายุกว่า 1,400 ปี วัดแห่งนี้คือ อารามในพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการแห่งแรกของญี่ปุ่นและถือเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย เดินทางสู่ หมู่บ้านอเมริกัน เป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมวัยรุ่นในคันไซ ที่นี่เป็นแหล่งรวมการแสดงของเหล่าวัยรุ่นที่ใฝ่ฝันที่จะเป็นนักแสดงและนักดนตรี รวมถึงมีตลาดนัดมือสองเปิดที่นี่ จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยย่านชินไซบาชิ ย่านศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอซาก้าและภูมิภาคคันไซ

Day 5 : อิสระฟรีเดย์ หรือเลือกซื้อบัตรเข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง

ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
10 – 15 เม.ย 2563 ศุกร์ - พุธ 36,777 FULL
11 – 16 เม.ย 2563 เสาร์ - พฤหัส 36,777 FULL
12 – 17 เม.ย 2563 อาทิตย์ - ศุกร์ 36,777 FULL
13 – 18 เม.ย 2563 จันทร์ - เสาร์ 36,777 FULL
14 – 19 เม.ย 2563 อังคาร - อาทิตย์ 34,777 FULL
15 – 20 เม.ย 2563 พุธ - จันทร์ 34,777 FULL
16 – 21 เม.ย 2563 พฤหัส - อังคาร 27,777 FULL
17 – 22 เม.ย 2563 ศุกร์ - พุธ 27,777 FULL
18 – 23 เม.ย 2563 เสาร์ - พฤหัส 27,777 FULL
19 – 24 เม.ย 2563 อาทิตย์ - ศุกร์ 25,777 FULL
21 – 26 เม.ย 2563 อังคาร - อาทิตย์ 27,777 FULL

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน