ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ วัดเทนริวจิ ปราสาทโอซาก้า by NokScoot Airlines 6 วัน 4 คืน
SJO4 : โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า BY XW

6 วัน 4 คืน

อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม สวนป่าไพ่อรายม่า-ลิตเติ้ลเกียวโตชันมาชูจิ ตลาดแช้าทาคายาม่า-หมู่บ้านอเมริกัน-ศาลเจ้าสุมิโยชิ #มีวันอิสระ #รูดบัตรไม่ชาร์จ
Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เหินฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า

Day 2 : เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า นำท่านขึ้นรถโค้ชเดินทางสู่ เกียวโต เดินทางสู่ สวนป่าไผ่ ท่านที่ชื่นชอบวิถีชีวิตเรียบง่ายและยังชอบเดินเล่นท่ามกลางบรรยากาศป่าๆต้องไม่พลาดอย่างเด็ดขาด แวะขอพรเทพเจ้ากันที่ ศาลเจ้าโนโนมิยะ ตั้งอยู่บริเวณเส้นทางป่าไผ่ เป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้น เทพเจ้า Nonomiya Daikokuten ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งการจับคู่หากมาบูชาจะมีโชคด้านความรักและคู่ครอง จากนั้นเดินทางสู่ วัดเทนริวจิ หรือ วัดมังกรสวรรค์ หนึ่งในห้าวัดที่สำคัญที่สุดของนิกายเซนแถมยังได้ถูกบันทึกให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ จากนั้นอิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินย่านฮิกาชิยาม่า

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เยี่ยมชม ตลาดเช้าทาคายาม่า เป็นตลาดที่เก่าแก่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยเอโดะหรือเมื่อประมาณ 200 ปีก่อน โดยเป็นที่สำหรับขายผักผลไม้ รวมถึงอาหารต่างๆ นำท่านเยี่ยมชม เมืองเก่าซันมาชิซูจิ มะ ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม เอกลักษณ์อีกอย่างของที่นี่คือ อาคารบ้านเรือนต่างๆจะมีเฉพาะสีดำและสีน้ำตาลเท่านั้น จากนั้นชมซากุระสะพานนาคะบาชิ สะพานสามารถเห็นได้อย่างโดดเด่นจากสีที่แดงเข้ม ทำให้เป็นจุดที่สังเกตได้ง่ายอีกทั้งสะพานแห่งนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญจุดหนึ่งของเมือง โดยเฉพาะช่วงกลางถึงปลายเดือนเมษายนที่จะมีซากุระบานสะพรั่งอยู่รายล้อมตัวสะพานจนกลายเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมของทาคายาม่า ชมศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้า) จากนั้นเดินทางสู่ ชิราคาวาโกะหมู่บ้านมรดกโลก มีหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่อย่างเด่นทระนง และทรงเสน่ห์ด้วยงานสถาปัตยกรรมอันงดงามเป็นเอกลักษณ์ ดุจดัง “หมู่บ้านในนิทาน” หรือ “หมู่บ้านในเทพนิยาย” นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองกิฟุ

Day 4 : เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านปลอดภาษี DUTY FREE จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ปราสาทโอซาก้า (เก็บภาพบรรยากาศด้านนอก) แลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของเมืองโอซาก้าที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาเยือน เดินทางสู่ ศาลเจ้าใหญ่สุมิโยชิไทฉะ เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ากนั้นนำท่านสู่ วัดชิเทนโนจิ วัดเก่าแก่อันทรงคุณค่าที่มีอายุกว่า 1,400 ปี วัดแห่งนี้คือ อารามในพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการแห่งแรกของญี่ปุ่นและถือเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย เดินทางสู่ หมู่บ้านอเมริกัน เป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมวัยรุ่นในคันไซ ที่นี่เป็นแหล่งรวมการแสดงของเหล่าวัยรุ่นที่ใฝ่ฝันที่จะเป็นนักแสดงและนักดนตรี รวมถึงมีตลาดนัดมือสองเปิดที่นี่ จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยย่านชินไซบาชิ ย่านศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอซาก้าและภูมิภาคคันไซ

Day 5 : อิสระฟรีเดย์ หรือเลือกซื้อบัตรเข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน