ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ หุบเขานรกจิโกคุดานิ ทะเลสาบโทยะ by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
SJH10 : ฮอกไกโด โรแมนติก BY XW

5 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน NOK SCOOT

Day 2 : เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด - นำท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ อุทยานโมอาย ซันเมสเสนิจินัน ไฮไลท์เด่นอยู่ที่รูปปั้นโมอาย 7 รูปที่ตั้งเรียงรายภายในสวน และยังสามารถมองวิวมหาสมุทรแปซิฟิกแบบพาโนราม่าได้จากสวนแห่งนี้ - นำท่านเยี่ยมชมพุทธรูปกลางทุ่งลาเวนเดอร์ Makomanai Takino - อิสระช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ ตั้งอยู่ในบริเวณสถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร

Day 3 : เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อน - เยี่ยมชม หุบเขานรกจิโงคุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัน - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (ไม่รวมค่าเข้า) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล โดยนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส - ล่องเรือทะเลสาบโทยะ - เกาะนากาจิมะ - มุ่เดินทางเข้าสู่ เมืองซัปโปโร

Day 4 : ช้อปปิ้งสินค้า DUTY FREE - ชมวิวริม คลองโอตารุ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กหลักของเมือง ด้วยบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกถึงความเก่าแก่และวิถีชีวิตชาวเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ไว้
- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ มีการจัดแสดงกล่องดนตรีโบราณและหลากหลาย อีกทั้งด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ยังมี นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่ยังใช้งานได้มาถึงปัจจุบันและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเท่านั้น - ร้านกาแฟ HELLO KITTY - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร เมืองซัปโปโรเป็นแหล่งผลิตที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นยี่ห้อที่นิยมที่สุดในประเทศ - จุดชมวิวเมืองซัปโปโรภูเขาโมอิวะ (ไม่รวมค่ากระเช้า)

Day 5 : ตลาดปลาโจไก ตลาดสดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ถือเป็นศูนย์กลางตลาดขายปลีกและขายส่งที่สำคัญ - มิตซุย เอาท์เลตพาร์ค ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆมากมาย - เดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะ - เดินทางกลับกรุงเทพฯ - ถึงสนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน