ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮิโรชิม่า ปราสาทฮิโรชิม่า หมู่บ้านโอโคโนะมิยากิ by Nok Air 4 วัน 2 คืน
JPN-002 : Hiroshima ฮิโรชิมา มิยาจิมะ BY DD

4 วัน 2 คืน

Day 1 : คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง

Day 2 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เดินทางถึง สนามบินเมืองฮิโรชิม่า นำท่านเข้าสู่เมืองฮิโรชิม่า เป็นเมืองหลวงของจังหวัดฮิโรชิม่า เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกโลกที่มีชื่อเสียงในระดับโลก นำท่านชม สวนสันติภาพ นอกจากนี้ท่านสามารถเห็น อะตอมมิคบอมบ์โดม เดินทางเข้าสู่ปราสาทฮิโรชิม่า นำท่านเดินทางสู่โอโคโนะมิยากิมูระ

Day 3 : อิสระท่องเที่ยวเมืองฮิโรชิม่าด้วยตนเอง**OPTION เสริม : สวนชูเคเอน – เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ ช้อปปิ้งฮิโรชิม่า ดาวน์ทาวน์

Day 4 : เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮิโรชิม่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน