ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

TGNRTKIJ01 : Tokyo Fuji Fukushima Niigata Premium Thunder BY TG

5 วัน 3 คืน

โดยสายการบินไทยพรีเมี่ยมเซอร์วิส เยือนหมู่บ้านน้ำใสบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ณโอชิโนะฮักไก เพลิดเพลินณลานสกีฟูจิเท็นพร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง เยือนวัดอาซากุสะช้อปปิ้งถนนากามิเซะ พร้อมกับถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ ไฮไลท์!!ชมงานประดับไฟณสวนดอกไม้อาชิคางะ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะสัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้าหน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ สักการะขอพรความรักศาลเจ้ายาฮิโกะณเมืองนีงาตะ ช้อปปิ้งจุใจณชินจูกุโตเกียวและแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองนีงาตะ Free!!Wi-fiบนบัสตลอดรายการพร้อมน้ำดื่มวันละ1ขวด
โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส
เยือน หมู่บ้านน้ำใส บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ โอชิโนะฮักไก
เพลิดเพลิน ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
เยือนวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งถนนากามิเซะ
พร้อมกับถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ
ไฮไลท์!! ชมงานประดับไฟ ณ สวนดอกไม้อาชิคางะ
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
สักการะขอพร ความรัก ศาลเจ้ายาฮิโกะ ณ เมืองนีงาตะ
ช้อปปิ้งจุใจ ณ ชินจูกุ โตเกียว และแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองนีงาตะ
Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ พร้อมน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน