ทัวร์ โครเอเชีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

CRO-OHA8D : O-Ho Croatia BY TK

8 วัน 5 คืน

นั่งกระเช้าไพฟ้าชมวิวส่SRDHILL *แลนด์มาร์กแห่งสำคัญของเมืองชาดาร์ *ชมอุทยานแห่งชาติพริตวิเชที่เก่าแก่ที่สุด
นั่งกระเช้าไพฟ้าชมวิว ส่ SRD HILL
* แลนด์มาร์กแห่งสำคัญของเมืองชาดาร์
* ชม อุทยานแห่งชาติพริตวิเช ที่เก่าแก่ที่สุด

ทัวร์โครเอเชีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมโครเอเชีย ราคาใกล้เคียงกัน