ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน . by China Airlines 5 วัน 4 คืน
ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ BY CI

5 วัน 4 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา|ขอพรความรักวัดหลงซาน|ช็อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว|หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น|ถนนโบราณสือเฟิ่น|อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน..อุทยานทาโรโกะ|แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ขอพรความรักวัดหลงซาน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ถนนโบราณสือเฟิ่น | อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

ทัวร์ไต้หวัน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน