ทัวร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

WTG6104T : Costa Neoromantica ไต้หวัน - ญี่ปุ่น BY TG

4 วัน 3 คืน

โอกินาวะ–อิชิกากิ–เมืองไทเป ช้อปปิ้งย่านสยามสแควร์แห่งไทเปซีเหมินติง ชมตึกไทเป101ตึกที่สูงที่สุดในมหานครไทเป ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชคหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองไทเป เพลิดเพลินกับการพักผ่อนและสนุกสนานกับกิจกรรมภายในเรือ พักห้องOCEANVIEWPREMIUMมีระเบียง
โอกินาวะ – อิชิกากิ– เมืองไทเป
ช้อปปิ้งย่านสยามสแควร์แห่งไทเปซีเหมินติง
ชมตึกไทเป 101 ตึกที่สูงที่สุดในมหานครไทเป
ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเชค หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองไทเป
เพลิดเพลินกับการพักผ่อน และ สนุกสนานกับกิจกรรมภายในเรือ
พักห้อง OCEAN VIEW PREMIUM มีระเบียง

ทัวร์ญี่ปุ่น ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน