ทัวร์ โครเอเชีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

AZOS09 : แกรนด์โครเอเชีย BY OS

8 วัน 5 คืน

บินด้วยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส ชมเมืองซาเกรบเมืองหลวงประเทศโครเอเชีย เที่ยวเมืองพูล่าอดีตศูนย์กลางของแหลมอิสเตรียพร้อมชมพูล่าอารีน่า เที่ยวเมืองโรวินจ์เวนิสแห่งโครเอเชีย ชมเมืองโอพาเทียเมืองตากอากาศอันมีชื่อเสียง ชมอุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่อุทยานแห่งชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมาก(Unesco) เที่ยวเมืองซาดาร์ชมออร์แกนทะเล ชมเมืองซีบินิคเมืองเก่าแสนสวยริมฝั่งทะเลเอเดียติค ชมเมืองโทรเกียร์เมืองแห่งวัฒนธรรมโรมัน เที่ยวเมืองสปลิทศูนย์การคมนาคมแห่งแคว้นดัลเมเชีย เที่ยวเมืองสตอนเมืองแห่งฟาร์มหอยนางรม เที่ยวเมืองดูบรอฟนิคไข่มุกแห่งเอเดรียติค พักโรงแรมระดับ4ดาวพร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองและจีนตลอดการเดินทาง พิเศษ!ขึ้นกระเช้าชมเมืองดูบรอฟนิคแบบพาโนรามา พิเศษ!!ลิ้มลองหอยนางรมและไวน์ณฟาร์มหอยนางรม พิเศษ!!!ลิ้มลองความอร่อยของเมนูปลาเทร้าซ์ปลาทูน่าและเมนูอาหารทะเล
บินด้วยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส
ชมเมืองซาเกรบ เมืองหลวงประเทศโครเอเชีย
เที่ยวเมืองพูล่า อดีตศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย พร้อมชมพูล่า อารีน่า
เที่ยวเมืองโรวินจ์ เวนิสแห่งโครเอเชีย
ชมเมืองโอพาเทีย เมืองตากอากาศอันมีชื่อเสียง
ชมอุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ อุทยานแห่งชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมาก (Unesco)
เที่ยวเมืองซาดาร์ ชมออร์แกนทะเล
ชมเมืองซีบินิค เมืองเก่าแสนสวยริมฝั่งทะเลเอเดียติค
ชมเมืองโทรเกียร์ เมืองแห่งวัฒนธรรมโรมัน
เที่ยวเมืองสปลิท ศูนย์การคมนาคมแห่งแคว้นดัลเมเชีย
เที่ยวเมืองสตอน เมืองแห่งฟาร์มหอยนางรม
เที่ยวเมืองดูบรอฟนิค ไข่มุกแห่งเอเดรียติค
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมือง และจีน ตลอดการเดินทาง
พิเศษ! ขึ้นกระเช้าชมเมืองดูบรอฟนิค แบบพาโนรามา
พิเศษ!! ลิ้มลองหอยนางรม และไวน์ ณ ฟาร์มหอยนางรม
พิเศษ!!! ลิ้มลองความอร่อยของเมนูปลาเทร้าซ์ ปลาทูน่า และเมนูอาหารทะเล

ทัวร์โครเอเชีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมโครเอเชีย ราคาใกล้เคียงกัน