ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

XJ186 : Fukushima Sendai Snow Wall ซุปตาร์ ซากุระ สโนว วอลล์ (เหมาลำ 12) BY XJ

6 วัน 4 คืน

ไฮไลท์!!ชมซากุระณหมู่บ้านซามูไรคะคุโนะดาเตะ พิเศษ!!สัมผัสกำแพงหิมะณเส้นทางซาโอะเอะโชะ เดินชิวณหมู่บ้านกินซังออนเซ็นหมู่บ้านชนบทท่ามกลางหุบเขา ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า1ใน3วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น แต่งชุดขุนนางโบราณย้อนสู่ยุคเฮอันณหมู่บ้านเอะสะชิฟูจิวาระ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะเยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้าหน้าสถานีรถไฟ รำลึกอนุสรณ์สถานนักรบซามูไรกลุ่มสุดท้ายของประเทศญี่ปุ่นณปราสาทสึรุกะ ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ ชมกระบวนการทำตุ๊กตาไม้โคเคชิของฝากเลื่องชื่อณภูมิภาคโทโฮขุ ช้อปปิ้งจุใจณถนนคลิสโร้ด อาบน้ำแร่ธรรมชาติFREEWIFIONBUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ1ขวด
ไฮไลท์!! ชมซากุระ ณ หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ
พิเศษ!! สัมผัสกำแพงหิมะ ณ เส้นทาง ซาโอะ เอะโชะ
เดินชิว ณ หมู่บ้านกินซัง ออนเซ็น หมู่บ้านชนบทท่ามกลางหุบเขา
ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
แต่งชุดขุนนางโบราณ ย้อนสู่ยุคเฮอัน ณ หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
รำลึก อนุสรณ์สถานนักรบซามูไรกลุ่มสุดท้ายของประเทศญี่ปุ่น ณ ปราสาทสึรุกะ
ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์
ชมกระบวนการทำ ตุ๊กตาไม้โคเคชิ ของฝากเลื่องชื่อ ณ ภูมิภาคโทโฮขุ
ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน