ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

XJ175 : Tokyo Fuji Freeday ซุปตาร์พิงค์มอส ไฟไหม้ 7 BY XJ

5 วัน 3 คืน

ไฮไลท์!!!ชมทุ่งดอกพิงมอสหรือชิบะซากุระ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการขอพรณวัดอาซากุสะและแวะถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะชินจูกุและโอไดบะ อิสระครึ่งวันมีเวลาช้อปปิ้งชิมขนมถ่ายรูปชิวๆตามอัธยาศัย อาบน้ำแร่ธรรมชาติFREEWIFIONBUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ1ขวด
ไฮไลท์!!! ชม ทุ่งดอกพิงมอส หรือ ชิบะซากุระ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี
ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ
อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน