ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

SPJ6 : Tokyo - Takayama Osaka BY TG

6 วัน 4 คืน

มหานครโตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-หอคอยโตเกียวสกายทรีกันดั้มโอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้-ช้อปปิ้งชิบูย่า-ชินจูกุพักSHINJUKUPRINCEHOTELเมืองยามานาชิ–เทศกาลชิบะซากุระ+ฟรีสวมชุดยูกาตะ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น5-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวเมืองมัตสึโมะโตะ-ปราสาทมัตสึโมโตะ-แช่น้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติเมืองทาคายามะ-ลิตเติ้ลเกียวโตซันมาซูจิ-สะพานแดงนาคะบาชิ-ชมซากุระแม่น้ำซาไกศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-โอซาก้าเมืองโอซาก้า-DutyFree-ห้างโดทงพล่าซ่า(ตึกซูโม่)-ปราสาทโอซาก้าศาลเจ้าสุมิโยชิสะพานแดง-หมู่บ้านอเมริกัน-ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้าหรือซื้อบัตรเข้าสวนสนุกUNIVERSALSTUDIOพร้อมรถรับ-ส่ง #รูดบัตรไม่ชาร์จ
มหานครโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - ช้อปปิ้งชิบูย่า - ชินจูกุ พัก SHINJUKU PRINCE HOTEL เมืองยามานาชิ – เทศกาลชิบะซากุระ + ฟรีสวมชุดยูกาตะ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว เมืองมัตสึโมะโตะ - ปราสาทมัตสึโมโตะ - แช่น้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติ เมืองทาคายามะ - ลิตเติ้ลเกียวโตซันมาซูจิ - สะพานแดงนาคะบาชิ - ชมซากุระแม่น้ำซาไก ศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - โอซาก้า เมืองโอซาก้า - Duty Free - ห้างโดทง พล่าซ่า (ตึกซูโม่) - ปราสาทโอซาก้า ศาลเจ้าสุมิโยชิ สะพานแดง - หมู่บ้านอเมริกัน - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า หรือ ซื้อบัตรเข้าสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO พร้อมรถรับ - ส่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน