ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

SJT28 : โตเกียว โรแมนซ์ BY XW

5 วัน 3 คืน

วัดอาซากุสะ–ถนนนากามิเซะ–หอคอยโตเกียวสกายทรีกันดั้มโอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้-เมืองยามานาชิ-แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติลานสกีฟูจิเทน+ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็นเจดีย์ชูเรโตะ–เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-ชมเทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมันอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซีOPTIONAใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์นำเที่ยวตลาดปลาซึกิจิ-ศาลเจ้าเมจิ-ช้อปปิ้งฮาราจูกุ-ช้อปปิ้งชิบูย่าคาเฟ่หุ่นยนต์-ช้อปปิ้งชินจูกุ **เงื่อนไขการใช้รถบัสในวันฟรีเดย์**(หมายเหตุ:ราคารถอาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเทศกาล)10-15ท่าน12,000เยน/ท่าน16-25ท่าน8,000เยน/ท่าน26ท่านขึ้นไป6,000เยน/ท่านOPTIONBอิสระซื้อบัตรดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซีวัดนาริตะซังชินโชจิ-ช้อปปิ้งอิออนมอล์ #รูดบัตรไม่ชาร์จ
วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี กันดั้มโอไดบะ + ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองยามานาชิ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ ลานสกีฟูจิเทน + ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น เจดีย์ชูเรโตะ – เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น - ชมเทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี OPTION A ใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์นำเที่ยว ตลาดปลาซึกิจิ - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ช้อปปิ้งชิบูย่า คาเฟ่หุ่นยนต์ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
** เงื่อนไขการใช้รถบัสในวันฟรีเดย์ ** (หมายเหตุ: ราคารถอาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเทศกาล)10-15 ท่าน 12,000 เยน /ท่าน 16-25 ท่าน 8,000 เยน /ท่าน26 ท่าน ขึ้นไป 6,000 เยน /ท่านOPTION B อิสระซื้อบัตรดิสนีย์แลนด์ - ดิสนีย์ซี วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - ช้อปปิ้งอิออนมอล์

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน