ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า ซากุระ by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
SJO5 : โอซาก้า ทาคายาม่า BY XW

5 วัน 3 คืน

เมืองทาคายาม่า - ตลาดเช้าทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - ซันมาซูจิ - ชมซากุระ - สะพานแดงนาคะบาชิ - ศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - กิฟุ - เมืองโอซาก้า - DutyFree - ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ+สะพานแดง – วัดชิเทนโนจิ - หมู่บ้านอเมริกัน - ย่านชินไซบาชิ #มีวันอิสระ #รูดบัตรไม่ชาร์จ
Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เหินฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า

Day 2 : เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกัน ให้ท่านได้เดินเชมตลาดเช้าทาคายาม่า เป็นตลาดที่เก่าแก่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยเอโดะหรือเมื่อประมาณ 200 ปีก่อน เมืองเก่าซันมาชิซูจิ ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม เอกลักษณ์อีกอย่างของที่นี่คือ อาคารบ้านเรือนต่างๆจะมีเฉพาะสีดำและสีน้ำตาลเท่านั้น จากนั้นแวะ ชมซากุระสะพานนาคะบาชิ สะพานสามารถเห็นได้อย่างโดดเด่นจากสีที่แดงเข้ม ทำให้เป็นจุดที่สังเกตได้ง่ายอีกทั้งสะพานแห่งนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญจุดหนึ่งของเมือง จากนั้นชม ศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า(ไม่รวมค่าเข้า) จากนั้นเดินทางสู่ ชิราคาวาโกะหมู่บ้านมรดกโลก อันงดงามทรงเสน่ห์ดุจดังหมู่บ้านในเทพนิยาย ณ ที่ราบท่ามกลางขุนเขาสูงโอบล้อมแห่งเมืองชนบทเล็ก ๆ ทางทิศเหนือของจังหวัดกิฟุ

Day 3 : เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านปลอดภาษี DUTY FREE จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ปราสาทโอซาก้า (เก็บภาพบรรยากาศด้านนอก) แลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของเมืองโอซาก้าที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาเยือน เดินทางสู่ ศาลเจ้าใหญ่สุมิโยชิไทฉะ เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านสู่ วัดชิเทนโนจิ วัดเก่าแก่อันทรงคุณค่าที่มีอายุกว่า 1,400 ปี วัดแห่งนี้คือ อารามในพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการแห่งแรกของญี่ปุ่นและถือเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านอเมริกัน เป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมวัยรุ่นในคันไซ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยย่านชินไซบาชิ ย่านศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอซาก้าและภูมิภาคคันไซ

Day 4 : : อิสระฟรีเดย์ 1 วัน หรือซื้อบัตรเข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน