ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า ซากุระ by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
SJO5 : โอซาก้า ทาคายาม่า BY XW

5 วัน 3 คืน

เมืองทาคายาม่า - ตลาดเช้าทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - ซันมาซูจิ - ชมซากุระ - สะพานแดงนาคะบาชิ - ศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - กิฟุ - เมืองโอซาก้า - DutyFree - ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ+สะพานแดง – วัดชิเทนโนจิ - หมู่บ้านอเมริกัน - ย่านชินไซบาชิ #มีวันอิสระ #รูดบัตรไม่ชาร์จ
Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เหินฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า

Day 2 : เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกัน ให้ท่านได้เดินเชมตลาดเช้าทาคายาม่า เป็นตลาดที่เก่าแก่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยเอโดะหรือเมื่อประมาณ 200 ปีก่อน เมืองเก่าซันมาชิซูจิ ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม เอกลักษณ์อีกอย่างของที่นี่คือ อาคารบ้านเรือนต่างๆจะมีเฉพาะสีดำและสีน้ำตาลเท่านั้น จากนั้นแวะ ชมซากุระสะพานนาคะบาชิ สะพานสามารถเห็นได้อย่างโดดเด่นจากสีที่แดงเข้ม ทำให้เป็นจุดที่สังเกตได้ง่ายอีกทั้งสะพานแห่งนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญจุดหนึ่งของเมือง จากนั้นชม ศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า(ไม่รวมค่าเข้า) จากนั้นเดินทางสู่ ชิราคาวาโกะหมู่บ้านมรดกโลก อันงดงามทรงเสน่ห์ดุจดังหมู่บ้านในเทพนิยาย ณ ที่ราบท่ามกลางขุนเขาสูงโอบล้อมแห่งเมืองชนบทเล็ก ๆ ทางทิศเหนือของจังหวัดกิฟุ

Day 3 : เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านปลอดภาษี DUTY FREE จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ปราสาทโอซาก้า (เก็บภาพบรรยากาศด้านนอก) แลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของเมืองโอซาก้าที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาเยือน เดินทางสู่ ศาลเจ้าใหญ่สุมิโยชิไทฉะ เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านสู่ วัดชิเทนโนจิ วัดเก่าแก่อันทรงคุณค่าที่มีอายุกว่า 1,400 ปี วัดแห่งนี้คือ อารามในพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการแห่งแรกของญี่ปุ่นและถือเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านอเมริกัน เป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมวัยรุ่นในคันไซ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยย่านชินไซบาชิ ย่านศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอซาก้าและภูมิภาคคันไซ

Day 4 : : อิสระฟรีเดย์ 1 วัน หรือซื้อบัตรเข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 05 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 25,777 FULL
02 – 06 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 25,777 FULL
03 – 07 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 25,777 FULL
04 – 08 เม.ย 2563 เสาร์ - พุธ 25,777 FULL
07 – 11 เม.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 25,777 FULL
08 – 12 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 25,777 FULL
09 – 13 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 26,777 FULL
10 – 14 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 29,777 FULL
11 – 15 เม.ย 2563 เสาร์ - พุธ 29,777 FULL
12 – 16 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 29,777 FULL
13 – 17 เม.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 29,777 FULL
14 – 18 เม.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 28,777 FULL
15 – 19 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 28,777 FULL
16 – 20 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 25,777 FULL
17 – 21 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 20,777 FULL
18 – 22 เม.ย 2563 เสาร์ - พุธ 25,777 FULL
19 – 23 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 25,777 FULL
20 – 24 เม.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 27,777 FULL
22 – 26 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 25,777 FULL

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน