ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Sendai Aomori Akita Iwate Sakura BY TG

6 วัน 4 คืน

มนต์เสน่ห์ของเส้นทางโทโฮคุของญี่ปุ่น สัมผัสกลิ่นอายของหมู่บ้านออนเซ็นโบราณอายุกว่าร้อยปี ชมซากุระ1000ต้นติด1ใน100แห่งของญี่ปุ่น ช้อปปิ้งย่านดังเซ็นไดแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น1คืนเต็ม
มนต์เสน่ห์ของเส้นทางโทโฮคุของญี่ปุ่น
สัมผัสกลิ่นอายของ หมู่บ้านออนเซ็นโบราณ อายุกว่าร้อยปี
ชมซากุระ 1000 ต้น ติด 1 ใน 100 แห่งของญี่ปุ่น
ช้อปปิ้งย่านดังเซ็นได แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืนเต็ม

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน