ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Shibata Sakura Marathon BY JL

6 วัน 3 คืน

–ยามากาตะ–กินซังออนเซ็น–เก็บสตรอเบอร์รี่-วัดยามาเดระกำแพงหิมะซาโอะEcholine–ชมซากุระแม่น้ำชิโรอิชิ–เมืองเซนไดปราสาทอาโอบะเข้าร่วมงานวิ่งชิบาตะซากุระมาราธอน–ชมซากุระสวนฟุนะโอกะตลาดปลาชิโอกามะ-อ่าวมัตสึชิม่า(วิหารโกไดโดะ/วัดเอ็นสึอิน)–ช็อปปิ้งMitsuioutlet
–ยามากาตะ – กินซังออนเซ็น – เก็บสตรอเบอร์รี่ - วัดยามาเดระ กำแพงหิมะ ซาโอะ Echo line – ชมซากุระแม่น้ำชิโรอิชิ – เมืองเซนได ปราสาทอาโอบะ เข้าร่วมงานวิ่ง ชิบาตะ ซากุระ มาราธอน – ชมซากุระสวนฟุนะโอกะ ตลาดปลาชิโอกามะ - อ่าวมัตสึชิม่า (วิหารโกไดโดะ/วัดเอ็นสึอิน) – ช็อปปิ้ง Mitsui outlet

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน