ทัวร์ สิงคโปร์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สิงคโปร์ ล่องเรือสำราญ ท่าเรือแหลมฉบัง สิงคโปร์ by Scoot, เรือสำราญ 3 วัน 2 คืน
ล่องเรือ Genting Dream ท่าเรือแหลมฉบัง - สิงคโปร์ (Bus.2) BY TR

3 วัน 2 คืน

⧫รวมตั๋วเครื่องบินขากลับแล้วน้ำหนักกระเป๋า20กก.(ไม่รวมอาหาร) ⧫รถโค้ชรับท่าเรือ-ส่งสนามบิน––CITYTOURSINGAPORE ⧫มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก⧫รวมประกันภัยการเดินทาง
⧫รวมตั๋วเครื่องบินขากลับแล้วน้ำหนักกระเป๋า20กก.(ไม่รวมอาหาร)
⧫รถโค้ชรับท่าเรือ-ส่งสนามบิน––CITYTOURSINGAPORE
⧫มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก⧫รวมประกันภัยการเดินทาง

ทัวร์สิงคโปร์ ล่องเรือสำราญ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสิงคโปร์ ฮ่องกง เวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน