ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ สวนอุเอโนะ by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
HJT-XW53-S02 : Happy Tokyo ทุ่งดอกไม้ BY XW

5 วัน 3 คืน

ภูเขาไฟฟูจิ–อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น-บุฟเฟ่ต์ขาปูศูนย์จำลองแผ่นดินไหว–JTCDUTYFREE-พระใหญ่USHIKUDAIBUTSU-AMIPREMIUMOUTLET-นาริตะหอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี–วัดอาซากุสะ-สวนอุเอโนะ(UenoPark)–โอไดบะ-ย่านชินจุกุ––อิออนทาวน์
ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ ขาปู ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – JTC DUTY FREE - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU - AMI PREMIUM OUTLET - นาริตะ หอโทรทัศน์โตเกียว สกายทรี – วัดอาซากุสะ - สวนอุเอโนะ (Ueno Park) – โอไดบะ - ย่านชินจุกุ – – อิออน ทาวน์

ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน