ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

HJH-XJ64-VIP02 : Happy Hokkaido Best Of Snow พักคิโรโระ BY XJ

6 วัน 4 คืน

คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–นาฬิกาไอน้ำ–โรงเป่าแก้วคิตาอิชิคิโรโระสโนว์เวิลด์-หุบเขาจิโกคุดานิ-ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลshikisaino-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-DUTYFREE–ซัปโปโรตลาดโจไกอิจิบะ-ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-ถนนทานุกิโคจิ
คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ - หุบเขาจิโกคุดานิ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล shikisai no - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - DUTY FREE – ซัปโปโร ตลาดโจไก อิจิบะ- ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด- ถนนทานุกิโคจิ

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน