ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

HJOT-XJ53-A02 : Happy Osaka Tokyo เที่ยวไหมแม่ BY XJ

5 วัน 3 คืน

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ–ทาคายาม่าจิยะ-ลิตเติ้ลเกียวโต–กิฟุโอชิโนะฮัคไค-ภูเขาไฟฟูจิชั้น5หรือลานสกีฟูจิเท็น-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-DUTYFREE–บุฟเฟ่ต์ขาปู–ออนเซ็นธรรมชาติหอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี–วัดอาซากุสะ-ย่านโอไดบะ–ย่านชินจุกุ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโต – กิฟุ โอชิโนะ ฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 หรือ ลานสกีฟูจิเท็น - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - DUTY FREE – บุฟเฟ่ต์ขาปู – ออนเซ็นธรรมชาติ หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ - ย่านโอไดบะ –ย่านชินจุกุ

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน