ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

วากายาม่า เกียวโต นารา โอซาก้า BY JL

6 วัน 3 คืน

ชมความสวยงามของน้ำตกนะชิ ➖เกาะเอ็นเก็ตสึโตสถานที่ที่โรแมนติกที่สุด ของเมืองวากายาม่า ➖เก็บผลไม้สดๆตามฤดูกาล ➖ช้อปปิ้งจุใจที่ถนนชินไซบาชิริงกุเอ้าท์เลทและห้างอิออน ➖ชมเสาโทริอิพันต้นลัญลักษณ์ของศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ➖ชมความงามของวัดทองคินคะคุจิ ➖อิสระท่องเที่ยว1วัน ➖บินตรงโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ➖อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น1คืน ➖Wifiฟรีบนรถบัสตลอดการเดินทาง
ชมความสวยงามของน้ำตกนะชิ
เกาะเอ็นเก็ตสึโต สถานที่ที่โรแมนติกที่สุด
ของเมืองวากายาม่า
เก็บผลไม้สดๆตามฤดูกาล
ช้อปปิ้งจุใจที่ถนนชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เลท และห้างอิออน
ชมเสาโทริอิพันต้น ลัญลักษณ์ของศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ชมความงามของวัดทองคินคะคุจิ
อิสระท่องเที่ยว 1 วัน
บินตรงโดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์
อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น 1 คืน
Wifi ฟรี บนรถบัสตลอดการเดินทาง

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน