ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Fukuoka Yamaguchi Saga BY TG

6 วัน 4 คืน

เที่ยวตอนใต้ญี่ปุ่นสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ เทศกาลสายรุ้งปลาคาร์ฟเทศกาลประจำปี1ปีมีครั้งเดียว ศาลเจ้าโมโตโนะสุมิอินาริมีชื่อเสียงเรื่องเสาโทริอิสีแดงจำนวน123ต้น แช่ออนเซ็น2คืนเต็มช้อปปิ้งจุใจกลางเมืองฟุคุโอกะ
เที่ยวตอนใต้ญี่ปุ่น สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ
เทศกาลสายรุ้งปลาคาร์ฟ เทศกาลประจำปี 1 ปีมีครั้งเดียว
ศาลเจ้าโมโตโนะสุมิ อินาริ มีชื่อเสียงเรื่อง เสาโทริอิสีแดงจำนวน 123 ต้น
แช่ออนเซ็น 2 คืนเต็ม ช้อปปิ้งจุใจกลางเมืองฟุคุโอกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน