ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว เล่นสกี by Air Asia X 6 วัน 3 คืน
ZNRT34 : ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลทส์โก สตรอง ลมหนาว EP.2] BY XJ

6 วัน 3 คืน

สัมผัสลมหนาวและเพลิดเพลินกับกิจกรรมสุดมันส์ณลานสกีฟูจิเท็นถ่ายภาพประทับใจกับหุ่นกันดั้มณโอไดบะ
สัมผัสลมหนาวและเพลิดเพลินกับกิจกรรมสุดมันส์ ณ ลานสกีฟูจิเท็น ถ่ายภาพประทับใจ กับ หุ่นกันดั้ม ณ โอไดบะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน