ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น วัดคิโยมิสึ ชิราคาวาโกะ by Air Asia X 6 วัน 3 คืน
PJP40-XJ : Pro Sakura Nagoya Takayama Osaka Kyoto BY XJ

6 วัน 3 คืน

บินตรงนาโกย่าบินกลับโอซาก้าโดยสายการบินAIRASIAX บริการน้ำหนักกระเป๋า20KGบริการอาหารบนเครื่องเฉพาะขาไปเท่านั้น หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะสัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น จุดชมซากุระเมืองนาโกย่าริมแม่น้ำยามาซากิ ชมซากุระทางรถไฟสายเก่าเคอาเกะอินไคลน์ ชมเมืองซากุระเกียวโตวัดคิโยมิสึ+ริมแม่น้ำคาโมะ เที่ยวสบายเต็มอิ่มไม่อัดแน่นไม่ผ่านชม พักกิฟุ2คืนพักโอซาก้า1คืน WIFIFREEONBUSน้ำดื่มบริการวันละ1ขวด #Nofreeday
บินตรงนาโกย่า บินกลับโอซาก้า โดยสายการบิน AIR ASIA X
บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG บริการอาหารบนเครื่องเฉพาะขาไปเท่านั้น
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น
จุดชมซากุระ เมืองนาโกย่า ริมแม่น้ำยามาซากิ
ชมซากุระ ทางรถไฟสายเก่า เคอาเกะ อินไคลน์
ชมเมืองซากุระเกียวโต วัดคิโยมิสึ + ริมแม่น้ำคาโมะ
เที่ยวสบาย เต็มอิ่ม ไม่อัดแน่น ไม่ผ่านชม
พักกิฟุ 2 คืน พักโอซาก้า 1 คืน
WIFI FREE ON BUS  น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
#Nofreeday

ทัวร์ญี่ปุ่น วัดคิโยมิสึ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน