ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

HND05 : Tokyo Sakura Wonderful Premium BY JL

5 วัน 3 คืน

ศาลเจ้าเมจิ–สวนโยโยงิ–โกเท็มบะเอาท์เล็ต–โอชิโนะฮัคไคภูเขาไฟฟูจิชั้น5–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ดิวตี้ฟรี–สวนอุเอโนะ–ชินจูกุตลาดปลาซึกิจิ–คลองเมกุโระ–โอไดบะ #Nofreeday
ศาลเจ้าเมจิ – สวนโยโยงิ – โกเท็มบะเอาท์เล็ต – โอชิโนะฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี – สวนอุเอโนะ – ชินจูกุ ตลาดปลาซึกิจิ – คลองเมกุโระ – โอไดบะ
#Nofreeday

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน