ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

KIX17 : Osaka Kyoto Tottori BY XJ

6 วัน 4 คืน

ทตโทริ-เนินทรายทตโทริ–พิพิทธภัณฑ์ทราย–พิพิทธภัณฑ์โคนัน–อิออนมอลล์–ฮิเมจิปราสาทฮิเมจิ-วัดคิโยมิสึ–ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ–เกียวโตสเตชั่นนั่งรถราง–ศาลเจ้าสุมิโยชิ–ปราสาทโอซาก้า-DUTYFREE–ช็อปปิ้งชินไซบาชิอิสระท่องเที่ยวเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซลตามอัธยาศัย#Freeday
ทตโทริ - เนินทรายทตโทริ – พิพิทธภัณฑ์ทราย – พิพิทธภัณฑ์โคนัน – อิออนมอลล์ – ฮิเมจิ ปราสาทฮิเมจิ - วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เกียวโตสเตชั่น นั่งรถราง – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE – ช็อปปิ้งชินไซบาชิ อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย #Freeday

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน