ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น หุบเขานรกจิโงคุดานิ กระเช้าอุสุซัง สวนหมีโชวะ คิโรโระรีสอร์ท by THAI Airways 5 วัน 3 คืน
CTS15 : Hokkaido Fantastic Premium BY TG

5 วัน 3 คืน

หุบเขานรกจิโงคุดานิ–กระเช้าอุสุซัง–สวนหมีโชวะ-คิโรโระรีสอร์ท–คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–ดิวตี้ฟรี-ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด–หอนาฬิกา–ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์-ศาลเจ้าฮอกไกโด–โรงงานช็อคโกแลต–อุทยานโมอาย–เอาท์เล็ต #Nofreeday
หุบเขานรกจิโงคุดานิ – กระเช้าอุสุซัง – สวนหมีโชวะ - คิโรโระรีสอร์ท – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –ดิวตี้ฟรี - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกา – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลต – อุทยานโมอาย – เอาท์เล็ต
#Nofreeday

ทัวร์ญี่ปุ่น หุบเขานรกจิโงคุดานิ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน