ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ฟุกุโอกะ เที่ยวเพลินรับสงกรานต์ BY SQ

5 วัน 3 คืน

ชมศาลเจ้าดาไซฟุศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองฟุกุโอกะ ชมหมู่บ้านยูฟูอินเมืองเล็กๆแสนน่ารักกลางหุบเขา ชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ1ใน3ศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุด ในญี่ปุ่น ขึ้นกระเข้าสู่“ยอดเขาอินาสะ”ชมวิวยามค่ำคืนของเมืองนางาซากิ ชม“สวนสันติภาพ”สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ช้อปปิ้งจุใจที่โทสุพรีเมี่ยมเอาท์เลท,ชินชิไชน่าทาวน์, ย่านเท็นจินและคาแนลซิตี้ อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น1คืน
ชมศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองฟุกุโอกะ
ชมหมู่บ้านยูฟูอิน เมืองเล็กๆ แสนน่ารักกลางหุบเขา
ชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุด
ในญี่ปุ่น
ขึ้นกระเข้าสู่ “ยอดเขาอินาสะ” ชมวิวยามค่ำคืนของเมืองนางาซากิ
ชม “สวนสันติภาพ” สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
ช้อปปิ้งจุใจที่โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เลท , ชินชิไชน่าทาวน์ ,
ย่านเท็นจินและคาแนล ซิตี้
อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน