ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หุบเขานรกจิโกคุดานิ ทะเลสาบโทยะ บ่อน้ำสีฟ้า หมู่บ้านราเม็ง by NokScoot Airlines 6 วัน 4 คืน
SJH9 : ฮอกไกโด รักนะ... BY XW

6 วัน 4 คืน

เมืองอาซาฮิคาว่า–หมู่บ้านราเม็ง-บ่อน้ำสีฟ้า-แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ-สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-คลองโอตารุ–ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ-ร้านกาแฟHELLOKITTY–โรงงานช็อคโกแลต-ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ-เมืองโนโบริเบทสึ–หุบเขานรกจิโกคุดานิ–บ่อน้ำร้อนโอยุนุมะ–ภูเขาไฟโชวะชินซัง-สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซันล่องเรือทะเลสาปโทยะ-เกาะนากาจิมะ-ซัปโปโรศาลเจ้าฮอกไกโด-DUTYFREE–ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-สวนโอโดริ–หอนาฬิกาซัปโปโรซัปโปโรทีวีทาวเวอร์–พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร-จุดชมวิวเมืองซัปโปโรภูเขาโมอิวะตลาดปลาโจไก-ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เลต #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #รูดบัตรไม่ชาร์จ
Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง

Day 2 : เหินฟ้าสู่ เมืองฮอกไกโด เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด เดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางของเกาะฮอกไกโด จากนั้นนำท่านชมสู่ หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า ได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ เยี่ยมชม บ่อน้ำสีฟ้า บ่อน้ำมหัศจรรย์แห่งเมือง Biei นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านได้แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ

Day 3 : นำท่านสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า ที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์เด็ดของที่นี่นั่นก็คือ “อุโมงค์แก้วเพนกวิน” ซึ่งจะเป็นอุโมงค์ที่จะผ่านบริเวณสระว่ายน้ำของเจ้าฝูงเพนกวินทั้งหลาย ทำให้เราเหมือนได้เข้าไปใกล้ชิดกับเจ้าเพนกวิน และ “โดมแก้วขนาดเล็ก” ซึ่งจะตั้งอยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า จึงทำให้เราได้เห็นเจ้าสัตว์ที่ไม่ได้เห็นง่ายๆอย่างหมีขั้นโลกและหมาป่ากันแบบระยะใกล้ๆ จากนั้นนำท่านชมวิวริม คลองโอตารุ สัมผัสบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกถึงความเก่าแก่และวิถีชีวิตชาวเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ตึกอาคารรอบๆให้คงเดิม จากนั้นนำท่านสู่ ถนนซาไกมาจิ มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ยังมี นาฬิกาไอน้ำโบราณ เหลือเพียง 2 เรือนในโลกเท่านั้น จากนั้น เพลิดเพลินกับ ร้านกาแฟ HELLO KITTY จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ ให้ท่านสามารถสังเกตกระบวนการผลิตคุ้กกี้ได้ในระยะใกล้ๆ จากนั้น อิสระช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ

Day 4 : เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อนประจำภูมิภาคฮอกไกโด เยี่ยมชม หุบเขานรกจิโงคุดานิ เป็นหุบเขาที่มีความงดงามอันเลื่องชื่อ อีกทั้งน้ำร้อนในลำธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุกำมะถัน ซึ่งก็เป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึนั่นเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะชินซัน เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ของฮอกไกโดและได้รับการจัดอันดับว่ามีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟอุสุ ต่อด้วย สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (ไม่รวมค่าเข้า) ที่นี่นเป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ “เกาะนากาจิมะ” สามารถลงไปเดินเล่นชมทัศนียภาพของทะเลสาปได้ มุ่งหน้าเข้าสู่ เมืองซัปโปโร

Day 5 : เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเก่าแก่ของเกาะฮอกไกโด นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวซากุระที่สวยงามได้อีกด้วยในช่วงฤดูใบไม้ผลิ แวะช้อปที่ DUTY FREE จากนั้นเดินทางสู่ ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สถานที่ทางราชการที่สำคัญในยุคสมัยก่อน นำท่านชมสวนสาธารณะโอโดริ เป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีและดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ จากนั้นนำท่านสู่ หอนาฬิกาซัปโปโร สัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร จากนั้นเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร เมืองซัปโปโรจึงเป็นแหล่งผลิตที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นยี่ห้อที่นิยมที่สุดในประเทศ จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิวเมืองซัปโปโรภูเขาโมอิวะ (ไม่รวมค่ากระเช้า) ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของภูเขาโมอิวะ คือจุดชมวิว ไม่เพียงแต่คุณสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของซัปโปโรแต่คุณยังสามารถเห็นอ่าวอิชิการิและที่ราบอิชิการิด้วยมุมมอง 360 องศา

Day 6 : นำท่านสู่ ตลาดปลาโจไก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ตลาดโจไง” เป็นตลาดสดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ถือเป็นศูนย์กลางตลาดขายปลีกและขายส่งที่สำคัญ จากนั้นเดินทางสู่ มิตซุย เอาท์เลตพาร์ค ให้ท่านช้อปปิ้งสิ้นค้าได้ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะ เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน