ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

สงกรานต์ ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ BY JL

7 วัน 4 คืน

 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะแหล่งช้อปปิ้งอาหารทะเลสดและผลไม้สด  ป้อมดาวโกเรียวคาคุป้อมปราการสไตล์ตะวันตกเป็นรูปดาวขนาดใหญ่เพื่อป้องกันการคุกคามจากจักรวรรดินิยม  เดินเล่นณโกดังก่ออิฐแดงคาเนโมริโกดังทั้งเจ็ดมีร้านอาหารและร้านของที่ระลึกต่างๆ  นั่งกระเช้าHAKODATEROPEWAYขึ้นสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะชมวิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะ  หุบเขานรกจิโกคุดานิเป็นแหล่งต้นน้ำของย่านออนเซ็นชื่อดังแห่งเมืองโนโบริเบทสึ  กิจกรรมณคิโรโระสกีรีสอร์ท  อาหารครบทุกมื้อ  พิเศษ!บุฟเฟ่ต์ปู3ชนิด  แช่ออนเซ็นเต็มอิ่ม2คืน  พักโรงแรม4ดาวทุกคืน
 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ แหล่งช้อปปิ้งอาหารทะเลสดและผลไม้สด
 ป้อมดาวโกเรียวคาคุ ป้อมปราการสไตล์ตะวันตกเป็นรูปดาวขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการคุกคามจากจักรวรรดินิยม
 เดินเล่น ณ โกดังก่ออิฐแดงคาเนโมริ โกดังทั้งเจ็ด มีร้านอาหารและร้านของที่ระลึกต่างๆ
 นั่งกระเช้า HAKODATE ROPEWAY ขึ้นสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ ชมวิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะ
 หุบเขานรกจิโกคุดานิ เป็นแหล่งต้นน้ำของย่านออนเซ็นชื่อดังแห่งเมืองโนโบริเบทสึ
 กิจกรรม ณ คิโรโระ สกี รีสอร์ท
 อาหารครบทุกมื้อ
 พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ ปู 3 ชนิด
 แช่ออนเซ็นเต็มอิ่ม 2 คืน
 พักโรงแรม 4 ดาวทุกคืน

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน