ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

นาโกย่า เที่ยวสงกรานต์ชมหมู่บ้านโบราณ BY SQ

6 วัน 4 คืน

ชมพิพิธภัณฑ์ดาบเมืองเซกิแหล่งตีดาบขึ้นชื่อของญี่ปุ่น ชมบ่อน้ำโมเนต์งดงามดั่งภาพวาด ชมบรรยากาศเมืองเก่ากุโจฮาจิมังและทาคายาม่า ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะบ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ดื่มด่ำบรรยากาศเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ขึ้นกระเช้า2ชั้นสู่ยอดเขาชินโอตากะ ชมปราสาทมัตซึโมโต้หรือปราสาทอีกาดำอันเลื่องชื่อ กิจกรรมเก็บสตรอว์เบอร์รี่อันหอมหวาน ชมกิจกรรมประดับไฟอันยิ่งใหญ่ที่นาบานะโนะซาโตะ อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น2คืน
ชมพิพิธภัณฑ์ดาบเมืองเซกิแหล่งตีดาบขึ้นชื่อของญี่ปุ่น
ชมบ่อน้ำโมเนต์ งดงามดั่งภาพวาด
ชมบรรยากาศเมืองเก่า กุโจฮาจิมัง และ ทาคายาม่า
ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
ดื่มด่ำบรรยากาศเมืองเก่าซันมาชิซูจิ
ขึ้นกระเช้า 2 ชั้น สู่ยอดเขาชินโอตากะ
ชมปราสาทมัตซึโมโต้ หรือ ปราสาทอีกาดำอันเลื่องชื่อ
กิจกรรมเก็บสตรอว์เบอร์รี่อันหอมหวาน
ชมกิจกรรมประดับไฟอันยิ่งใหญ่ที่ นาบานะ โนะ ซาโตะ
อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน