ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

นาโกย่า สงกรานต์ไพรเวทออนเซ็น BY TG

7 วัน 4 คืน

ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะบ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นแบบญี่ปุ่น3คืน (พิเศษ!ไพรเวทออนเซ็นสุดหรูในห้องพัก1คืน) ชมสวนเคนโระคุเอ็นสวนพฤกษชาติที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองคานาซาวะ ชมเทศกาลประดับไฟหลากสีสุดแสนโรแมนติกที่สวนนาบานะโนะซาโตะ ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านสถานทีคานาซาว่าย่านซาคาเอะและอิออนพลาซ่า
ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นแบบญี่ปุ่น 3 คืน
(พิเศษ! ไพรเวทออนเซ็นสุดหรูในห้องพัก 1 คืน)
ชมสวนเคนโระคุเอ็น สวนพฤกษชาติที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองคานาซาวะ
ชมเทศกาลประดับไฟหลากสีสุดแสนโรแมนติกที่สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ
ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านสถานทีคานาซาว่า ย่านซาคาเอะ และอิออน พลาซ่า

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน