ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง หลวงพ่อหงาทัตจี by Air Asia 1 วัน
Myanmar 1 Day BY FD

1 วัน

• เที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ–ย่างกุ้งโดยสายการบินAirAsia(FD) ไฟล์ทสวย(บินเช้าถึงพม่า08.00น.ขากลับออกจากพม่า19.25น.มีเวลาเที่ยวแบบเต็มๆ) • ไหว้พระขอพรเสริมบารมีแก้ปีชงพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(ShwedagonPagoda) • นมัสการพระพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีพระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ พระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อหงาทัตจี • ขอพรพระเทพทันใจเทพกระซิบ • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต • เมนูพิเศษ!เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
• เที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ไฟล์ทสวย (บินเช้า ถึงพม่า 08.00 น. ขากลับออกจากพม่า 19.25 น. มีเวลาเที่ยวแบบเต็มๆ)
• ไหว้พระขอพร เสริมบารมีแก้ปีชง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)
• นมัสการพระพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี
• ขอพรพระเทพทันใจ เทพกระซิบ
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
• เมนูพิเศษ ! เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร

ทัวร์พม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน